Sportal Media Group

Новини

ThinkDigital и Sportal Media Group подписаха стратегическо партньорство

ThinkDigital и Sportal Media Group подписаха стратегическо партньорство

29.09.2016
Shazam, TripAdvisor и Dailymotion ще бъдат представяни в България от Sportal Media Group
Проект BG16RFOP002-2.001-1233-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативни продукти и услуги”

Проект BG16RFOP002-2.001-1233-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативни продукти и услуги”

30.03.2016
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спортал.бг” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стратегическо партньорство между SPORT DEPOT и SPORTAL

Стратегическо партньорство между SPORT DEPOT и SPORTAL

30.07.2015
Най-голямата спортна медия Спортал и най-голямата верига спортни магазини SPORT DEPOT подписаха договор за партньорство.
Sportal.bg придоби дял в BettingArmada.com

Sportal.bg придоби дял в BettingArmada.com

24.07.2015
Sportal.bg придоби участие в най-новия спортен портал за прогнозиране: BettingArmada.com
Sportal придоби дял в InstaGoal.com

Sportal придоби дял в InstaGoal.com

23.07.2015
InstaGoal е уникална по същността си бетинг платформа, която обединява типстъри от цял свят, предоставяйки им възможност да навлязат в сферата на бетинга по един алтернативен и иновативен начин.
  1. «
  2. «
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. »

Sportal Media Group