Sportal Media Group

Цени за реклама в Data.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 200 000 100 000 12 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 200 000 100 000 10 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Ценова листа Президентски избори и Референдум 2016

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие