Sportal Media Group

Цени за реклама в Recepti.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 1 000 300 10 лв.
Всички страници 1 500 500 10 лв.
Всички страници 1 500 500 35 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 1 000 300 10 лв.
Всички страници 1 500 500 8 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 1 500 500 20 лв.
Half banner 300х600
Всички страници 1 500 500 15 лв.
Product placement
Всички страници 1 500 500 8 лв.
Wallpaper
Начална страница 1 000 300 25 лв.
Всички страници 1 500 500 15 лв.
Transition page (Full Screen Overlay)
Вътрешни страници 1 500 500 35 лв.
Начална страница 1 000 300 40 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници 1 500 500 22,50 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Ценова листа Президентски избори и Референдум 2016

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие