Sportal Media Group

Цени за реклама в Profit.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 50 000 2 500 19 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 19 лв.
Всички страници 150 000 18 000 16 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 50 000 2 500 17 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 17 лв.
Всички страници 150 000 18 000 14 лв.
Megaboard
Начална страница 50 000 2 500 35 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 20 лв.
Всички страници 150 000 18 000 30 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 50 000 2 500 30 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 30 лв.
Всички страници 150 000 18 000 20 лв.
Full banner 468х60
Всички страници 150 000 1 000 15 лв.
Wallpaper
Начална страница 50 000 2 500 40 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 40 лв.
Всички страници 150 000 18 000 35 лв.
Branding
Начална страница 50 000 2 500 50 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 50 лв.
Всички страници 150 000 18 000 45 лв.
Synchronized Wallpaper + 300x600 Banner
Начална страница 50 000 2 500 50 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 50 000 2 500 32,50 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 32,50 лв.
Всички страници 150 000 18 000 27,50 лв.
Expandable 728х90
Начална страница 50 000 2 500 30,50 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 30,50 лв.
Всички страници 150 000 18 000 25,50 лв.
Push/Unpush banner
Начална страница 50 000 2 500 40 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 40 лв.
Всички страници 150 000 18 000 35 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 100 000 18 000 50 лв.
Peel Away
Начална страница 50 000 2 500 32,50 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 32,50 лв.
Всички страници 150 000 18 000 27,50 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 50 000 2 500 32,50 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 32,50 лв.
Всички страници 150 000 18 000 27,50 лв.
Synchronized banner
Начална страница 50 000 2 500 55 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 55 лв.
Всички страници 150 000 18 000 50 лв.
Transition page (Full Screen Overlay)
Начална страница 50 000 2 500 90 лв.
Вътрешни страници 100 000 18 000 90 лв.
Всички страници 150 000 18 000 80 лв.
Megaboard TVC
Начална страница 100 000 18 000 40 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 50 000 2 500 25 лв.
Всички страници 150 000 18 000 25 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 1500 лв.
Video Pre-Roll
Видео 5 000 1 000 30 лв.
Video Overlay
Видео 5 000 1 000 15 лв.
ПР статия
С или без видео - - 1500/1000 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие