Sportal Media Group

Sportal Media Group използва за управление на рекламни кампании Ad Ocean, предоставен от Gemius, покриващ всички стандарти на IAB.

Видео клиповете трябва да отговарят на следните изисквания: 
 
Формат:
MPEG2 или AVI или MOV или MP4 (препоръчваме PAL DV Widescreen (720x576, 25.000 fps)
 
Aspect ratio:
16:9 (плеърът по нашите сайтове е широкоекранен - Widescreen).
 
Резолюция:
- препоръчителна: SD Widescreen 720x576 (няма проблем да се пращат и по-големи резолюции, например HD (1280x720 или 1920x1080)
- минимална: 640x360
 
Дължина на видеото:
до 15 сек.
Сайт Позиция Импресии* Уникални** Цена***
Sportal.bg
Video/Sportal TV 50 000 40 000 25 лв.
Novini.bg
Видео 40 000 2 000 25 лв.
Profit.bg
Видео 5 000 1 000 39 лв.
Hotnews.bg
Видео 5 000 1 000 30 лв.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие