Sportal Media Group

Sportal Media Group използва за управление на рекламни кампании Ad Ocean, предоставен от Gemius, покриващ всички стандарти на IAB.

Рекламният формат съдържа:

Заглавие - 50 символа
Описание - 140 символа
Call to action or URL (линк към страница): 20 characters

Продължителност: 10 сек.

Сайт Позиция Импресии* Уникални** Цена***
Novini.bg
Видео 8 000 4 000 20 лв.
Profit.bg
Видео 5 000 1 000 20 лв.
Hotnews.bg
Видео 5 000 1 000 15 лв.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие