Sportal Media Group

Sportal Media Group използва за управление на рекламни кампании Ad Ocean, предоставен от Gemius, покриващ всички стандарти на IAB.

  • Maximal weight of creative file is 15 kB;
  • Acceptable files: JPG, PNG, GIF, HTML;
  • The landing page URL cannot be longer than 2000 characters;
  • Sizes:

320x48 px (iPhone, Android, WAP)
480x72 px (Android)
768x115 px (iPad)

Сайт Позиция Импресии* Уникални** Цена***
Sportal.bg
Всички страници 100 000 0 10 лв.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие