Sportal Media Group

Sportal Media Group използва за управление на рекламни кампании Ad Ocean, предоставен от Gemius, покриващ всички стандарти на IAB.

Готовите текстове се приемат 24 часа преди публикуване. Материалите се преглеждат и при необходимост – редактират, след което се връщат за одобрение от клиента.

Дължина на текста: до 300 думи (във формат “.doc” или ".docx")

Брой връзки към други сайтове: до 3 (необходимо е URL адресите да бъдат конкретно посочени)

Брой снимки: 1 до 3 (представят се във формати “.jpg“ или “.png”)

Сайт Позиция Импресии* Уникални** Цена***
Sportal.bg
Медии 0 0 1600 лв.
Novini.bg
Медии 0 0 1600 лв.
Woman.bg
Медии 0 0 1600 лв.
Profit.bg
С или без видео 0 0 1600 лв.
Hotnews.bg
Медии 0 0 1600 лв.
Men.bg
Медии 0 0 1600 лв.
Formula1.bg
Медии 0 0 1000 лв.
Topcars.bg
Медии 0 0 1000 лв.
Insurance.bg
Медии 0 0 1000 лв.
Dete.bg
Медии 0 0 1000 лв.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие