Sportal Media Group

Izbori.bg

Izbori.bg - нашата мисия? izbori.bg е първата и единствена по рода си в България интернет платформа с фокус върху изборите! Тези които правим в политически, обществен, социален, културен и личен план. izbori.bg отразява и проследява спецификите и механизмите на изборните процеси и референдумите в България, както и участниците в тях. izbori.bg използва методите на професионалната социология и обществените допитвания, чрез силата на дигиталните технологии за измерване на обществените нагласи по важни за обществото теми. izbori.bg предлага плурализъм на мненията, достойния сблъсък между опонентите, и провокира у хората да вземат участие, като изразят чрез платформата своята гражданска позиция.
Цени на реклама Рекламни формати

Sportal Media Group използва за измерване на трафика на своите интернет сайтове Google Analytics и Gemius.