Sportal Media Group

Новини

Спортал.бг АД, документация за провеждане на процедура по "Избор с публична покана", за определяне на изпълнител по: "Закупуване на ДМА и ДНМА по позиции" по Договор: № BG16RFOP002-2.001-1233-C01

09.06.2016
Спортал.бг АД, документация за провеждане на процедура по

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент по BG16RFOP002-2.001-1233-C01, "Спортал.бг" АД ООД, с предмет:

Обособена позиция 1:

Уеб базирана платформа за предоставяне на аудио-визуално съдържание по заявка - 1 бр.

Обособена позиция 2:

Уеб базиранa софтуернa системa за управление на новини с икономическа и инвестиционна насоченост - 1 бр. и 

Фотоапарат DSLR full equipment - 1 бр.

Обособена позиция 3:

Уеб базирана система за записване и обработка на видео съдържание - 1 бр.

Web/data server – 1 бр.

Камери full HD – 2 бр.

Енкодери H264 – 4 бр.

Документи: № BG16RFOP002-2.001-1233-C01

Sportal Media Group