Sportal Media Group

Новини

Спортал.бг АД, документация за провеждане на процедура по "Избор с публична покана", за определяне на изпълнител по: "Закупуване на ДМА и ДНМА по позиции" по Договор: № BG16RFOP002-1.001-0171-C01

31.03.2017
Спортал.бг АД, документация за провеждане на процедура по

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент по BG16RFOP002-1.001-0171-C01, "Спортал.бг" АД, с предмет:

Обособена позиция 1:

Разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната услуга - 1 бр.

Обособена позиция 2:

Осигуряване на помощни услуги в подкрепа внедряването на иновацията

Документи: BG16RFOP002-1.001-0171-C01

Sportal Media Group