Sportal Media Group

Цени за реклама в Sportal.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 300 000 150 000 18 лв.
Избрани страници 2 200 000 800 000 18 лв.
Всички страници 2 500 000 800 000 12 лв.
Leaderboard 728х90
Всички вътрешни страници 1 000 000 300 000 12 лв.
Megaboard
Всички вътрешни страници 1 000 000 300 000 20 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 300 000 150 000 24 лв.
Избрани страници 2 200 000 800 000 24 лв.
Всички страници 2 500 000 800 000 18 лв.
Skyscraper 160x600
Всички страници 1 000 000 300 000 12 лв.
Product placement
Под статии - - По договаряне
Branding
Начална страница 300 000 150 000 40 лв.
Избрани страници 1 000 000 300 000 40 лв.
Всички страници 2 000 000 300 000 40 лв.
Site Skin
Начална страница 300 000 150 000 70 лв.
Избрани страници 700 000 150 000 70 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 400 000 150 000 45 лв.
Избрани страници 1 000 000 200 000 45 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 36 лв.
Expandable 728х90
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 45 лв.
Push/Unpush banner
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 45 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 40 лв.
Peel Away
Начална страница 400 000 150 000 48 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 48 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 35 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 400 000 150 000 39 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 39 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 35 лв.
Corner banner
100x100/260x260px
Начална страница 400 000 150 000 35 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 35 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 26 лв.
SlideNote
Начална страница 400 000 150 000 35 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 35 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 22 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Начална страница 400 000 150 000 30 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 30 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 22 лв.
Synchronized banner
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 52 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници 700 000 200 000 30 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 400 000 150 000 32 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 32 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 23 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 4800 лв.
Video Pre-Roll
Video/Sportal TV 50 000 40 000 25 лв.
Mobile applications
320x48, 480x72, 768x115
Всички страници 100 000 - 10 лв.
ПР статия
Медии - - 1600 лв.
Mobile browsers
300x50, 320x50, 360x50, 728x50
Всички страници 2 000 000 - 10 лв.
Mobile banner 300x250
Всички страници 2 000 000 300 000 12 лв.
Mobile Parallax 300x600
Всички страници 2 000 000 300 000 26 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Регламент novini.bg
Договори 2021

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие