Sportal Media Group

Цени за реклама в Sportal.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 400 000 150 000 17 лв.
Избрани страници 1 000 000 200 000 17 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 12 лв.
Leaderboard 728х90
Всички вътрешни страници 700 000 150 000 10 лв.
Избрани страници - - 17 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 27,50 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 400 000 150 000 25 лв.
Избрани страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 18 лв.
Skyscraper 160x600
Всички страници 1 000 000 200 000 10 лв.
Product placement
Под статии - - По договаряне
Rectangle 300x100
Всички страници 1 000 000 200 000 8 лв.
Wallpaper
Начална страница 400 000 150 000 30 лв.
Избрани страници 1 600 000 200 000 30 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 20 лв.
Branding
Начална страница 400 000 150 000 40 лв.
Избрани страници 1 600 000 150 000 40 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 30 лв.
Site Skin
Начална страница 400 000 150 000 75 лв.
Избрани страници 700 000 150 000 75 лв.
Synchronized Wallpaper + 300x600 Banner
Начална страница 400 000 150 000 50 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 400 000 150 000 25 лв.
Избрани страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 20 лв.
Expandable 728х90
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Push/Unpush banner
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 35 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 40 лв.
Peel Away
Начална страница 400 000 150 000 37,50 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 37,50 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 25 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 400 000 150 000 30 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 30 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 25 лв.
Corner banner
100x100/260x260px
Начална страница 400 000 150 000 25 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 20 лв.
SlideNote
Начална страница 400 000 150 000 25 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 17 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Начална страница 400 000 150 000 22,50 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 22,50 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 17,50 лв.
Synchronized banner
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 40 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници 700 000 200 000 35 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 400 000 150 000 25 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 18 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 3800 лв.
Video Pre-Roll
Video/Sportal TV 50 000 40 000 30 лв.
Mobile applications
320x48, 480x72, 768x115
Всички страници 100 000 - 8 лв.
ПР статия
Медии - - 1000 лв.
Mobile browsers
300x50, 320x50, 360x50, 728x50
Всички страници 1 000 000 - 10 лв.
Mobile banner 300x250
Всички страници 1 000 000 300 000 12 лв.
Mobile Parallax 300x600
Всички страници 1 000 000 300 000 20 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие