Sportal Media Group

Цени за реклама в GSM.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Leaderboard 728х90
Начална страница 4 000 500 15 лв.
Вътрешни страници 46 000 1 000 12 лв.
Всички страници 50 000 1 000 8 лв.
Rectangle 180x150
Начална страница 4 000 500 12 лв.
Вътрешни страници 46 000 1 000 9 лв.
Всички страници 50 000 1 000 8 лв.
Wallpaper
Начална страница 4 000 500 25 лв.
Вътрешни страници 46 000 1 000 25 лв.
Всички страници 50 000 1 000 15 лв.
Branding
Начална страница 4 000 500 35 лв.
Вътрешни страници 40 000 1 000 35 лв.
Всички страници 50 000 1 000 25 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие