Sportal Media Group

Цени за реклама в Vivasport.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Wallpaper
Начална страница 1 000 500 25 лв.
Вътрешни страници 9 000 1 000 25 лв.
Всички страници 10 000 1 000 15 лв.
Branding
Начална страница 1 000 500 35 лв.
Вътрешни страници 5 000 1 000 35 лв.
Начална страница 10 000 1 000 25 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Регламент novini.bg
Регламент izbori.bg

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие