Sportal Media Group

Цени за реклама в Shopping.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Leaderboard 728х90
Начална страница 10 000 1 000 15 лв.
Вътрешни страници 50 000 10 000 15 лв.
Всички страници 60 000 10 000 8 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 50 000 10 000 22,50 лв.
Expandable 728х90
Начална страница 10 000 1 000 35 лв.
Вътрешни страници 50 000 10 000 35 лв.
Всички страници 60 000 10 000 20 лв.
Push/Unpush banner
Начална страница 10 000 1 000 40 лв.
Вътрешни страници 50 000 10 000 40 лв.
Всички страници 60 000 10 000 25 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 50 000 10 000 40 лв.
Peel Away
Начална страница 10 000 1 000 37,50 лв.
Вътрешни страници 50 000 10 000 37,50 лв.
Всички страници 60 000 10 000 25 лв.
SlideNote
Начална страница 10 000 1 000 22,50 лв.
Вътрешни страници 50 000 10 000 22,50 лв.
Всички страници 60 000 10 000 15 лв.
Transition page (Full Screen Overlay)
Начална страница 10 000 1 000 80 лв.
Вътрешни страници 50 000 10 000 80 лв.
Всички страници 60 000 10 000 60 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие