Sportal Media Group

Цени за реклама в Data.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 200 000 100 000 12 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 200 000 100 000 10 лв.
Half banner 300х600
Всички страници 200 000 100 000 18 лв.
Wallpaper
Вътрешни страници 200 000 100 000 15 лв.
Branding
Начална страница 200 000 100 000 25 лв.
bottom leaderboard 728x90
Начална страница 200 000 100 000 8 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие