Sportal Media Group

Цени за реклама в Timeart.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница - - 15 лв.
Вътрешни страници - - 15 лв.
Всички страници - - 10 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница - - 15 лв.
Вътрешни страници - - 15 лв.
Всички страници - - 8 лв.
Half banner 300х600
Начална страница - - 22,50 лв.
Вътрешни страници - - 22,50 лв.
Всички страници - - 15 лв.
Wallpaper
Начална страница - - 25 лв.
Вътрешни страници - - 25 лв.
Начална страница - - 15 лв.
Branding
Начална страница - - 35 лв.
Вътрешни страници - - 35 лв.
Всички страници - - 25 лв.
Expandable 300x250
Начална страница - - 35 лв.
Вътрешни страници - - 35 лв.
Начална страница - - 20 лв.
Expandable 728х90
Начална страница - - 20 лв.
Вътрешни страници - - 20 лв.
Всички страници - - 15 лв.
Push/Unpush banner
Начална страница - - 35 лв.
Вътрешни страници - - 35 лв.
Всички страници - - 25 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници - - 40 лв.
Peel Away
Начална страница - - 37,50 лв.
Вътрешни страници - - 37,50 лв.
Всички страници - - 25 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница - - 25 лв.
Вътрешни страници - - 25 лв.
Всички страници - - 15 лв.
Corner banner
100x100/260x260px
Начална страница - - 20 лв.
Вътрешни страници - - 20 лв.
Всички страници - - 15 лв.
SlideNote
Начална страница - - 22,50 лв.
Вътрешни страници - - 22,50 лв.
Всички страници - - 15 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Начална страница - - 20 лв.
Вътрешни страници - - 20 лв.
Всички страници - - 15 лв.
Synchronized banner
Начална страница - - 35 лв.
Вътрешни страници - - 35 лв.
Всички страници - - 25 лв.
TVC Video Banner
Начална страница - - 22,50 лв.
Вътрешни страници - - 22,50 лв.
Всички страници - - 15 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Регламент novini.bg
Регламент izbori.bg

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие