Sportal Media Group

Цени за реклама в Vbox.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 60 000 10 000 6 лв.
Вътрешни страници 70 000 20 000 6 лв.
Всички страници 130 000 20 000 4 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 60 000 10 000 4 лв.
Вътрешни страници 70 000 20 000 4 лв.
Всички страници 130 000 20 000 2 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 60 000 10 000 8 лв.
Вътрешни страници 70 000 20 000 8 лв.
Всички страници 130 000 20 000 6 лв.
Wallpaper
Начална страница 60 000 10 000 20 лв.
Вътрешни страници 70 000 20 000 20 лв.
Всички страници 130 000 20 000 15 лв.
Branding
Начална страница 60 000 10 000 25 лв.
Вътрешни страници 70 000 20 000 25 лв.
Всички страници 130 000 20 000 20 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 60 000 10 000 25 лв.
Вътрешни страници 70 000 20 000 25 лв.
Всички страници 130 000 20 000 20 лв.
Expandable 728х90
Начална страница 60 000 10 000 25 лв.
Вътрешни страници 70 000 20 000 25 лв.
Всички страници 130 000 20 000 20 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 60 000 10 000 25 лв.
Вътрешни страници 70 000 20 000 25 лв.
Всички страници 130 000 20 000 20 лв.
Video Pre-Roll
10 секунди - - 20 лв.
20 секунди - - 30 лв.
30 секунди - - 50 лв.
Video Overlay
Всички страници - - 15 лв.
Спонсорирано видео
Начална страница 60 000 10 000 1950 лв.
Спонсорирано видео в Топ 50
Топ 50 30 000 - 600 лв.
Топ 50 15 000 - 350 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Регламент novini.bg
Регламент izbori.bg

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие