Sportal Media Group

Цени за реклама в Sportal.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Рекламен клип
от 07:00 до 12:30
30 секунди - - 150 лв.
Рекламен клип
от 12:30 до 19:00
30 секунди - - 250 лв.
Рекламен клип
от 19:00 до 23:00
30 секунди - - 350 лв.
Рекламен клип
от 23:00 до 07:00
30 секунди - - 100 лв.
Публикуване на рекламен
видео материал
Цена на репортаж от 1 до 2 минути - - 1500 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие