Sportal Media Group

Цени за реклама в Winner.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 50 000 6 000 17 лв.
Вътрешни страници 100 000 6 000 17 лв.
Всички страници 150 000 6 000 12 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 100 000 6 000 27,50 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 50 000 6 000 25 лв.
Вътрешни страници 100 000 6 000 25 лв.
Вътрешни страници 150 000 6 000 18 лв.
Wallpaper
Начална страница 50 000 6 000 30 лв.
Вътрешни страници 100 000 6 000 30 лв.
Всички страници 150 000 6 000 20 лв.
Branding
Начална страница 50 000 6 000 40 лв.
Вътрешни страници 100 000 6 000 40 лв.
Всички страници 150 000 6 000 30 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие