Sportal Media Group

Цени за реклама в Winner.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Всички страници 150 000 15 000 20 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 150 000 15 000 35 лв.
Half banner 300х600
Всички страници 150 000 15 000 30 лв.
Branding
Всички страници 150 000 6 000 40 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.
Регламент novini.bg
Договори 2022

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие