Sportal Media Group

Цени за реклама в Farma.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 10 000 4 200 15 лв.
Megaboard
Начална страница 10 000 4 200 20 лв.
Wallpaper
Начална страница 10 000 4 200 25 лв.
Branding
Начална страница 10 000 4 200 35 лв.
Rectangle 670x250
Всички страници 10 000 4 200 20 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие