Sportal Media Group

Цени за реклама в Recepti.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 1 000 300 18 лв.
Всички страници 1 500 500 18 лв.
Всички страници 1 500 500 18 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 1 000 300 15 лв.
Всички страници 1 500 500 12 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 1 500 500 25 лв.
Half banner 300х600
Всички страници 1 500 500 24 лв.
Product placement
Всички страници 1 500 500 12 лв.
Wallpaper
Начална страница 1 000 300 35 лв.
Всички страници 1 500 500 25 лв.
Transition page (Full Screen Overlay)
Вътрешни страници 1 500 500 50 лв.
Начална страница 1 000 300 60 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници 1 500 500 30 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие