Sportal Media Group

Цени за реклама в Digi.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница - - 17 лв.
Избрани страници - - 17 лв.
Всички страници - - 12 лв.
Leaderboard 728х90
Всички вътрешни страници - - 10 лв.
Избрани страници - - 17 лв.
Megaboard
Вътрешни страници - - 27,50 лв.
Half banner 300х600
Начална страница - - 25 лв.
Избрани страници - - 25 лв.
Всички страници - - 18 лв.
Wallpaper
Начална страница - - 30 лв.
Избрани страници - - 30 лв.
Всички страници - - 20 лв.
Branding
Начална страница - - 40 лв.
Избрани страници - - 40 лв.
Всички страници - - 30 лв.
SlideNote
Начална страница - - 25 лв.
Избрани страници - - 25 лв.
Всички страници - - 17 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Начална страница - - 22,50 лв.
Избрани страници - - 22,50 лв.
Всички страници - - 17 лв.
Synchronized banner
Вътрешни страници - - 40 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници - - 35 лв.
TVC Video Banner
Начална страница - - 25 лв.
Избрани страници - - 25 лв.
Всички страници - - 18 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие