Sportal Media Group

Цени за реклама в Profit.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 50 000 30 000 26 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 24 лв.
Всички страници 150 000 55 000 20 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 50 000 30 000 21 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 21 лв.
Всички страници 150 000 55 000 18 лв.
Megaboard
Начална страница 50 000 30 000 38 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 38 лв.
Всички страници 150 000 55 000 32 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 50 000 30 000 33 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 30 лв.
Всички страници 150 000 55 000 25 лв.
Wallpaper
Начална страница 50 000 30 000 50 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 50 лв.
Всички страници 150 000 55 000 45 лв.
Branding
Начална страница 50 000 30 000 60 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 60 лв.
Всички страници 150 000 55 000 55 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 50 000 30 000 32,50 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 32,50 лв.
Всички страници 150 000 55 000 27,50 лв.
Expandable 728х90
Начална страница 50 000 30 000 30,50 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 30,50 лв.
Всички страници 150 000 55 000 25,50 лв.
Push/Unpush banner
Начална страница 50 000 30 000 60 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 60 лв.
Всички страници 150 000 18 000 50 лв.
Rollband Banner
Всички страници 100 000 55 000 55 лв.
Peel Away
Начална страница 50 000 30 000 50 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 50 лв.
Всички страници 150 000 55 000 40 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 50 000 30 000 50 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 50 лв.
Всички страници 150 000 55 000 40 лв.
SlideNote
Начална страница 50 000 30 000 50 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 50 лв.
Всички страници 150 000 55 000 40 лв.
Synchronized banner
Начална страница 50 000 30 000 75 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 75 лв.
Всички страници 150 000 55 000 65 лв.
Megaboard TVC
Всички страници 100 000 55 000 40 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 50 000 30 000 55 лв.
Всички страници 150 000 55 000 45 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 1500 лв.
Video Pre-Roll
Видео 5 000 1 000 30 лв.
Video Overlay
Видео 5 000 1 000 15 лв.
ПР статия
С или без видео - - 1200 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Регламент novini.bg
Регламент izbori.bg

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие