Sportal Media Group

Цени за реклама в Profit.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 50 000 30 000 26 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 26 лв.
Всички страници 150 000 55 000 26 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 50 000 30 000 21 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 21 лв.
Всички страници 150 000 55 000 18 лв.
Megaboard
Начална страница 50 000 30 000 38 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 38 лв.
Всички страници 150 000 55 000 32 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 50 000 30 000 32 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 30 лв.
Всички страници 150 000 55 000 25 лв.
Wallpaper
Начална страница 50 000 30 000 50 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 50 лв.
Всички страници 150 000 55 000 45 лв.
Branding
Начална страница 50 000 30 000 60 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 60 лв.
Всички страници 150 000 55 000 55 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 50 000 30 000 32 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 32 лв.
Всички страници 150 000 55 000 27 лв.
Expandable 728х90
Начална страница 50 000 30 000 30 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 30 лв.
Всички страници 150 000 55 000 25 лв.
Push/Unpush banner
Начална страница 50 000 30 000 60 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 60 лв.
Всички страници 150 000 18 000 50 лв.
Rollband Banner
Всички страници 100 000 55 000 50 лв.
Peel Away
Начална страница 50 000 30 000 50 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 50 лв.
Всички страници 150 000 55 000 42 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 50 000 30 000 50 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 50 лв.
Всички страници 150 000 55 000 40 лв.
SlideNote
Начална страница 50 000 30 000 50 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 50 лв.
Всички страници 150 000 55 000 40 лв.
Synchronized banner
Начална страница 50 000 30 000 75 лв.
Избрани страници 100 000 45 000 75 лв.
Всички страници 150 000 55 000 65 лв.
Megaboard TVC
Всички страници 100 000 55 000 52 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 50 000 30 000 71 лв.
Всички страници 150 000 55 000 58 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 1900 лв.
Video Pre-Roll
Видео 5 000 1 000 39 лв.
Video Overlay
Видео 5 000 1 000 20 лв.
ПР статия
С или без видео - - 1600 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие