Sportal Media Group

Цени за реклама в Profit.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Всички страници 150 000 55 000 20 лв.
Leaderboard 728х90
Всички страници 150 000 55 000 20 лв.
Megaboard
Всички страници 150 000 55 000 35 лв.
Half banner 300х600
Избрани страници 100 000 45 000 30 лв.
Всички страници 150 000 55 000 25 лв.
Branding
Всички страници 150 000 55 000 45 лв.
Peel Away
Всички страници 150 000 55 000 40 лв.
SlideNote
Всички страници 150 000 55 000 40 лв.
Synchronized banner
Всички страници 150 000 55 000 65 лв.
Megaboard TVC
Всички страници 100 000 55 000 55 лв.
TVC Video Banner
Всички страници 150 000 55 000 50 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 1900 лв.
ПР статия
С или без видео - - 1600 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.
Регламент novini.bg
Договори 2022

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие