Sportal Media Group

Цени за реклама в kredit.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница - - 39 лв.
Избрани страници - - 36 лв.
Всички страници - - 30 лв.
Megaboard
Начална страница - - 57 лв.
Начална страница - - 57 лв.
Всички страници - - 48 лв.
Half banner 300х600
Начална страница - - 50 лв.
Избрани страници - - 45 лв.
Всички страници - - 38 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие