Sportal Media Group

Цени за реклама в Formula1.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 10 000 3 500 17 лв.
Избрани страници 40 000 7 000 17 лв.
Всички страници 50 000 7 000 12 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 10 000 3 500 17 лв.
Избрани страници 40 000 7 000 17 лв.
Всички страници 50 000 7 000 10 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 10 000 3 500 25 лв.
Избрани страници 40 000 7 000 18 лв.
Всички страници 50 000 7 000 25 лв.
Wallpaper
Начална страница 10 000 3 500 30 лв.
Избрани страници 40 000 7 000 30 лв.
Всички страници 50 000 7 000 20 лв.
Branding
Начална страница 10 000 3 500 40 лв.
Избрани страници 50 000 7 000 40 лв.
Всички страници 40 000 7 000 30 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 10 000 3 500 25 лв.
Избрани страници 40 000 7 000 25 лв.
Всички страници 50 000 7 000 20 лв.
Expandable 728х90
Всички страници 50 000 7 000 25 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 10 000 3 500 30 лв.
Избрани страници 40 000 7 000 30 лв.
Всички страници 50 000 7 000 25 лв.
Transition page (Full Screen Overlay)
Начална страница 10 000 3 500 80 лв.
Избрани страници 40 000 7 000 80 лв.
Всички страници 50 000 7 000 60 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 10 000 3 500 25 лв.
Избрани страници 40 000 7 000 25 лв.
Всички страници 50 000 7 000 20 лв.
ПР статия
Медии - - 1000 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие