Sportal Media Group

Цени за реклама в Hotnews.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 50 000 16 000 17 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 17 лв.
Всички страници 250 000 40 000 12 лв.
Начална страница 50 000 16 000 50 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 50 000 16 000 17 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 17 лв.
Всички страници 250 000 40 000 12 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 200 000 40 000 25 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 50 000 16 000 25 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 25 лв.
Всички страници 250 000 40 000 20 лв.
Product placement
Под статии - - По договаряне
Header
Всички страници 250 000 40 000 20 лв.
Wallpaper
Начална страница 50 000 16 000 30 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 30 лв.
Всички страници 250 000 40 000 20 лв.
Branding
Начална страница 50 000 16 000 40 лв.
Избрани страници 200 000 50 000 40 лв.
Всички страници 250 000 50 000 30 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 50 000 16 000 35 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 35 лв.
Всички страници 250 000 40 000 30 лв.
Expandable 728х90
Начална страница 50 000 16 000 35 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 35 лв.
Всички страници 250 000 40 000 30 лв.
Push/Unpush banner
Начална страница 50 000 16 000 35 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 35 лв.
Всички страници 250 000 40 000 30 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 200 000 40 000 40 лв.
Peel Away
Начална страница 50 000 16 000 37,50 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 37,50 лв.
Всички страници 250 000 40 000 25 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 50 000 16 000 25 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 25 лв.
Всички страници 250 000 40 000 20 лв.
Corner banner
100x100/260x260px
Начална страница 50 000 16 000 20 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 20 лв.
Всички страници 250 000 40 000 15 лв.
SlideNote
Начална страница 50 000 16 000 22,50 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 22,50 лв.
Всички страници 250 000 40 000 15 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Начална страница 50 000 16 000 20 лв.
Избрани страници 200 000 50 000 20 лв.
Всички страници 250 000 40 000 15 лв.
Synchronized banner
Начална страница 50 000 16 000 35 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 35 лв.
Всички страници 250 000 40 000 30 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 50 000 4 000 22,50 лв.
Избрани страници 200 000 40 000 22,50 лв.
Всички страници 250 000 40 000 15 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 3800 лв.
Video Pre-Roll
Видео 5 000 1 000 30 лв.
Video Overlay
Видео 5 000 1 000 15 лв.
ПР статия
Медии - - 1600 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие