Sportal Media Group

Цени за реклама в Insurance.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 500 100 15 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 15 лв.
Всички страници 4 000 1 000 10 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 500 100 15 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 15 лв.
Всички страници 4 000 1 000 8 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 3 000 1 000 22,50 лв.
Full banner 468х60
Начална страница 500 100 8 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 8 лв.
Всички страници 4 000 1 000 6 лв.
Wallpaper
Начална страница 500 100 25 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 25 лв.
Всички страници 4 000 1 000 15 лв.
Branding
Начална страница 500 100 35 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 35 лв.
Всички страници 4 000 1 000 25 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 500 100 35 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 35 лв.
Всички страници 4 000 1 000 20 лв.
Expandable 728х90
Начална страница 500 100 35 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 35 лв.
Всички страници 4 000 1 000 20 лв.
Push/Unpush banner
Начална страница 500 100 40 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 40 лв.
Всички страници 4 000 1 000 25 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 3 000 1 000 40 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 500 100 25 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 25 лв.
Всички страници 4 000 1 000 15 лв.
Corner banner
100x100/260x260px
Начална страница 500 100 20 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 20 лв.
Всички страници 4 000 1 000 15 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Начална страница 500 100 20 лв.
Всички страници 4 000 1 000 15 лв.
Synchronized banner
Начална страница 500 100 35 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 35 лв.
Всички страници 4 000 1 000 30 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници 3 000 1 000 30 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 500 100 22,50 лв.
Вътрешни страници 3 000 1 000 22,50 лв.
Всички страници 4 000 1 000 15 лв.
ПР статия
Медии - - 1000 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Регламент novini.bg
Регламент izbori.bg

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие