Sportal Media Group

Цени за реклама в Men.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 10 000 5 000 17 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 17 лв.
Всички страници 50 000 10 000 12 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 10 000 5 000 17 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 17 лв.
Всички страници 50 000 10 000 10 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 40 000 10 000 25 лв.
Half banner 300х600
Избрани страници 10 000 5 000 25 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 25 лв.
Всички страници 50 000 10 000 18 лв.
Product placement
Под статии - - По договаряне
Wallpaper
Начална страница 10 000 5 000 30 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 30 лв.
Всички страници 50 000 10 000 20 лв.
Branding
Начална страница 10 000 5 000 40 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 40 лв.
Всички страници 50 000 10 000 30 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 10 000 5 000 35 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 35 лв.
Всички страници 50 000 10 000 20 лв.
Expandable 728х90
Начална страница 10 000 5 000 35 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 35 лв.
Всички страници 50 000 10 000 20 лв.
Push/Unpush banner
Начална страница 10 000 5 000 35 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 35 лв.
Всички страници 50 000 10 000 20 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 40 000 10 000 40 лв.
Peel Away
Начална страница 10 000 5 000 37,50 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 37,50 лв.
Всички страници 50 000 10 000 25 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 10 000 5 000 25 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 25 лв.
Всички страници 50 000 10 000 15 лв.
Corner banner
100x100/260x260px
Начална страница 10 000 5 000 20 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 20 лв.
Всички страници 50 000 10 000 15 лв.
SlideNote
Начална страница 10 000 5 000 22,50 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 22,50 лв.
Всички страници 50 000 10 000 15 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Начална страница 10 000 5 000 20 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 20 лв.
Всички страници 50 000 10 000 15 лв.
Synchronized banner
Начална страница 10 000 5 000 35 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 35 лв.
Всички страници 50 000 10 000 30 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 10 000 5 000 22,50 лв.
Избрани страници 40 000 10 000 22,50 лв.
Всички страници 50 000 10 000 15 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 3800 лв.
ПР статия
Медии - - 1000 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Регламент novini.bg
Регламент izbori.bg

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие