Sportal Media Group

Цени за реклама в Novini.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 120 000 30 000 17 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 17 лв.
Всички страници 700 000 80 000 12 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 120 000 30 000 17 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 17 лв.
Всички страници 700 000 80 000 10 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 580 000 50 000 27.50 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 120 000 30 000 25 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 25 лв.
Всички страници 700 000 80 000 18 лв.
Product placement
Под статии - - По договаряне
Header
Всички страници 700 000 80 000 20 лв.
Wallpaper
Начална страница 120 000 30 000 27,50 лв.
Всички страници 700 000 80 000 20 лв.
Branding
Начална страница 100 000 20 000 40 лв.
Всички страници 600 000 65 000 30 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 120 000 30 000 35 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 35 лв.
Всички страници 700 000 80 000 20 лв.
Expandable 728х90
Начална страница 120 000 30 000 35 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 35 лв.
Всички страници 700 000 80 000 20 лв.
Push/Unpush banner
Вътрешни страници 580 000 50 000 35 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 580 000 50 000 40 лв.
Peel Away
Начална страница 120 000 30 000 37,50 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 37,50 лв.
Всички страници 700 000 80 000 25 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 120 000 30 000 25 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 25 лв.
Всички страници 700 000 80 000 15 лв.
Corner banner
100x100/260x260px
Начална страница 120 000 30 000 20 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 20 лв.
Всички страници 700 000 80 000 15 лв.
SlideNote
Начална страница 120 000 30 000 22,50 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 22,50 лв.
Всички страници 700 000 80 000 15 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Начална страница 120 000 30 000 20 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 20 лв.
Всички страници 700 000 80 000 15 лв.
Synchronized banner
Начална страница 120 000 30 000 35 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 35 лв.
Всички страници 700 000 80 000 30 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници 600 000 65 000 30 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 120 000 30 000 22,50 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 22,50 лв.
Всички страници 700 000 80 000 15 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 3800 лв.
Video Pre-Roll
Видео 8 000 4 000 30 лв.
Video Overlay
Видео 8 000 4 000 15 лв.
ПР статия
Медии - - 1000 лв.
Видео отразяване
Начална страница - - По договаряне
Mobile banner 300x250
Всички страници 350 000 50 000 12 лв.
Mobile Parallax 300x600
Всички страници 350 000 50 000 20 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Регламент novini.bg
Регламент izbori.bg

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие