Sportal Media Group

Цени за реклама в Novini.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 120 000 30 000 18 лв.
Всички страници 580 000 50 000 12 лв.
Избрани страници 700 000 80 000 18 лв.
Leaderboard 728х90
Вътрешни страници 580 000 50 000 12 лв.
Избрани страници 700 000 80 000 14 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 580 000 50 000 20 лв.
Избрани страници 700 000 80 000 24 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 120 000 30 000 24 лв.
Всички страници 700 000 80 000 18 лв.
Избрани страници 700 000 80 000 24 лв.
Product placement
Под статии - - По договаряне
Expandable 300x250
Всички страници 700 000 80 000 36 лв.
Expandable 728х90
Всички страници 700 000 80 000 45 лв.
Push/Unpush banner
Вътрешни страници 700 000 80 000 45 лв.
Rollband Banner
Всички страници 700 000 80 000 52 лв.
Peel Away
Начална страница 700 000 30 000 48 лв.
Всички страници 700 000 80 000 35 лв.
Избрани страници 700 000 80 000 48 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 120 000 30 000 32 лв.
Всички страници 700 000 80 000 35 лв.
Избрани страници 700 000 80 000 39 лв.
Synchronized banner
Начална страница 120 000 30 000 45 лв.
Избрани страници 700 000 80 000 45 лв.
Всички страници 700 000 80 000 39 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници 580 000 50 000 30 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 120 000 30 000 30 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 30 лв.
Всички страници 700 000 80 000 20 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 4800 лв.
Video Pre-Roll
Видео 40 000 2 000 25 лв.
Video Overlay
Видео 8 000 4 000 20 лв.
ПР статия
Медии - - 1600 лв.
Видео отразяване
Начална страница - - По договаряне
Mobile banner 300x250
Всички страници 350 000 50 000 12 лв.
Mobile Parallax 300x600
Всички страници 350 000 50 000 18 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие