Sportal Media Group

Цени за реклама в Novini.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 120 000 30 000 22 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 22 лв.
Всички страници 700 000 80 000 16 лв.
Leaderboard 728х90
Начална страница 120 000 30 000 22 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 22 лв.
Всички страници 700 000 80 000 13 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 580 000 50 000 36 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 120 000 30 000 32 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 32 лв.
Всички страници 700 000 80 000 23 лв.
Product placement
Под статии - - По договаряне
Header
Всички страници 700 000 80 000 26 лв.
Wallpaper
Начална страница 120 000 30 000 36 лв.
Всички страници 700 000 80 000 26 лв.
Branding
Начална страница 100 000 20 000 52 лв.
Всички страници 600 000 65 000 39 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 120 000 30 000 45 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 45 лв.
Всички страници 700 000 80 000 26 лв.
Expandable 728х90
Начална страница 120 000 30 000 45 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 45 лв.
Всички страници 700 000 80 000 26 лв.
Push/Unpush banner
Вътрешни страници 580 000 50 000 45 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 580 000 50 000 52 лв.
Peel Away
Начална страница 120 000 30 000 48 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 48 лв.
Всички страници 700 000 80 000 35 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 120 000 30 000 32 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 32 лв.
Всички страници 700 000 80 000 20 лв.
Corner banner
100x100/260x260px
Начална страница 120 000 30 000 26 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 26 лв.
Всички страници 700 000 80 000 20 лв.
SlideNote
Начална страница 120 000 30 000 30 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 30 лв.
Всички страници 700 000 80 000 26 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Начална страница 120 000 30 000 26 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 26 лв.
Всички страници 700 000 80 000 20 лв.
Synchronized banner
Начална страница 120 000 30 000 45 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 45 лв.
Всички страници 700 000 80 000 39 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници 600 000 65 000 39 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 120 000 30 000 30 лв.
Вътрешни страници 580 000 50 000 30 лв.
Всички страници 700 000 80 000 20 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 4800 лв.
Video Pre-Roll
Видео 8 000 4 000 39 лв.
Video Overlay
Видео 8 000 4 000 20 лв.
ПР статия
Медии - - 1300 лв.
Видео отразяване
Начална страница - - По договаряне
Mobile banner 300x250
Всички страници 350 000 50 000 16 лв.
Mobile Parallax 300x600
Всички страници 350 000 50 000 26 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Регламент novini.bg
Регламент izbori.bg

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие