Sportal Media Group

Цени за реклама в Novini.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Избрани страници 500 000 300 000 20 лв.
Всички страници 800 000 300 000 15 лв.
Leaderboard 728х90
Избрани страници 200 000 80 000 20 лв.
Всички страници 250 000 80 000 15 лв.
Megaboard
Избрани страници 200 000 80 000 30 лв.
Всички страници 250 000 80 000 25 лв.
Half banner 300х600
Избрани страници 500 000 300 000 35 лв.
Всички страници 800 000 300 000 25 лв.
Product placement
Под статии - - По договаряне
Peel Away
Всички страници 250 000 80 000 35 лв.
Footer Banner / Pop under
Всички страници 80 000 80 000 40 лв.
Synchronized banner
Всички страници 250 000 80 000 55 лв.
Megaboard TVC
Всички страници 200 000 80 000 50 лв.
TVC Video Banner
Всички страници 800 000 300 000 35 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 4800 лв.
Video Pre-Roll
Видео 60 000 20 000 40 лв.
ПР статия
Медии - - 1600 лв.
Видео отразяване
Начална страница - - По договаряне
Mobile banner 300x250
Всички страници 500 000 20 000 15 лв.
Mobile Parallax 300x600
Всички страници 500 000 200 000 35 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.
Регламент novini.bg
Договори 2022

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие