Sportal Media Group

Цени за реклама в Sportal.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Начална страница 400 000 150 000 17 лв.
Избрани страници 1 000 000 200 000 17 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 12 лв.
Leaderboard 728х90
Всички вътрешни страници 700 000 150 000 10 лв.
Избрани страници - - 17 лв.
Megaboard
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 27,50 лв.
Half banner 300х600
Начална страница 400 000 150 000 25 лв.
Избрани страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 18 лв.
Skyscraper 160x600
Всички страници 1 000 000 200 000 10 лв.
Product placement
Под статии - - По договаряне
Rectangle 300x100
Всички страници 1 000 000 200 000 8 лв.
Wallpaper
Начална страница 400 000 150 000 30 лв.
Избрани страници 1 600 000 200 000 30 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 20 лв.
Branding
Начална страница 400 000 150 000 40 лв.
Избрани страници 1 600 000 150 000 40 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 30 лв.
Site Skin
Начална страница 400 000 150 000 75 лв.
Избрани страници 700 000 150 000 75 лв.
Expandable 300x250
Начална страница 400 000 150 000 25 лв.
Избрани страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 20 лв.
Expandable 728х90
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Push/Unpush banner
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 35 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 40 лв.
Peel Away
Начална страница 400 000 150 000 37,50 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 37,50 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 25 лв.
Footer Banner / Pop under
Начална страница 400 000 150 000 30 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 30 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 25 лв.
Corner banner
100x100/260x260px
Начална страница 400 000 150 000 25 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 20 лв.
SlideNote
Начална страница 400 000 150 000 25 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 17 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Начална страница 400 000 150 000 22,50 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 22,50 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 17,50 лв.
Synchronized banner
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 40 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници 700 000 200 000 35 лв.
TVC Video Banner
Начална страница 400 000 150 000 25 лв.
Вътрешни страници 1 000 000 200 000 25 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 18 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 3800 лв.
Video Pre-Roll
Video/Sportal TV 50 000 40 000 30 лв.
Mobile applications
320x48, 480x72, 768x115
Всички страници 100 000 - 8 лв.
ПР статия
Медии - - 1000 лв.
Mobile browsers
300x50, 320x50, 360x50, 728x50
Всички страници 2 000 000 - 10 лв.
Mobile banner 300x250
Всички страници 2 000 000 300 000 12 лв.
Mobile Parallax 300x600
Всички страници 2 000 000 300 000 20 лв.
Нова ценова политика при планиране на стандартни банери
Регламент novini.bg
Регламент izbori.bg

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие