Sportal Media Group

Цени за реклама в Sportal.bg

към сайта
Рекламен формат Макет Описание Импресии* Уникални** Цена***
Rectangle 300х250
Избрани страници 300 000 150 000 30 лв.
Всички страници 2 500 000 800 000 20 лв.
Leaderboard 728х90
Избрани страници 300 000 150 000 30 лв.
Всички страници 1 000 000 300 000 20 лв.
Half banner 300х600
Избрани страници 300 000 150 000 50 лв.
Всички страници 2 500 000 700 000 30 лв.
Branding
Избрани страници 300 000 150 000 60 лв.
Всички страници 1 000 000 300 000 40 лв.
Peel Away
Всички страници 300 000 150 000 45 лв.
Footer Banner / Pop under
Избрани страници 300 000 300 000 50 лв.
Всички страници 300 000 300 000 30 лв.
Corner banner
100x100/260x260px
Избрани страници 400 000 150 000 35 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 26 лв.
SlideNote
Избрани страници 400 000 150 000 40 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 30 лв.
Sticky Scroll
135x135px
Избрани страници 400 000 150 000 30 лв.
Всички страници 2 000 000 200 000 22 лв.
Synchronized banner
Вътрешни страници 1 000 000 300 000 55 лв.
Transition page (Full Screen Overlay)
Всички страници 1 000 000 300 000 100 лв.
Megaboard TVC
Вътрешни страници 700 000 200 000 50 лв.
TVC Video Banner
Всички страници 400 000 150 000 35 лв.
In-Text Ad
2 думи/1 месец - - 4800 лв.
Video Pre-Roll
Video/Sportal TV 50 000 40 000 40 лв.
ПР статия
Медии - - 3000 лв.
Mobile Banner 320x50 / 300x50
Всички страници 2 000 000 800 000 15 лв.
Mobile banner 300x250
Всички страници 2 000 000 800 000 20 лв.
Mobile Parallax 300x600
Всички страници 2 000 000 300 000 30 лв.
Избрани страници 300 000 150 000 50 лв.
Mobile Interstitial 320x480 / 300x600
Всички страници 2 000 000 300 000 50 лв.
За хазартни кампании (оператори), моля свържете се с отдел "Продажби" на Спортал Медиа Груп за уточняване на условия и допълнителна информация.
Регламент novini.bg
Договори 2022

 

 

 

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)
***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави
****** 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие